Kaynak Fluxları

Kaynak akısı, kaynağı atmosferik gazlardan korumak için kaynak işlemlerinde kullanılan karbonat ve silikat malzemelerin bir kombinasyonudur. Kaynak bölgesinin ısısı akıya ulaştığında akı erir ve gaz çıkışı olur. Üretilen gazlar, atmosferik gazı geri iterek oksidasyonu (ve nitrojenle reaksiyonları) önler.

Kaynak Fluxları